Αμπάουτ

Είμαι ο Νότης Τουφεξής. Στο Αμβούργο.

Συγκεντρώνω εδώ σκέψεις και αναγνώσματα από το web, φωτογραφίες και μερικές δοκιμές ψηφιακής φιλολογίας.

Εδώ το ιστολόγιο για τις πρώιμες νεοελληνικές σπουδές.

Εδώ έχει δικά μου πράγματα στα γερμανικά.

Εδώ έχω μαζέψει τραγούδια και ιστορίες.