Ποιος και τι

Είμαι ο Νότης Τουφεξής.

Συγκεντρώνω εδώ σκέψεις και αναγνώσματα από το web, φωτογραφίες και μερικές δοκιμές ψηφιακής φιλολογίας.

Εδώ έχει δικά μου πράγματα στα γερμανικά

Εδώ έχω μαζέψει τραγούδια και ιστορίες